Ασύρματη Παραγγελιοληψία

Η εταιρεία μας πραγματοποιεί εγκαταστάσεις συστημάτων ασύρματης παραγγελιοληψίας εδώ και 12 χρόνια. Με ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις στο νησί της Ρόδου και στα Δωδεκάνησα διατηρούμε τους ήδη υπάρχοντες πελάτες μας με συνεχόμενες αναβαθμίσεις και διαρκή υποστήριξη. Νέοι πελάτες, μας προτιμάνε για την ποιότητα της τελικής μας εγκατάστασης και τον σωστό προγραμματισμό όλων των μερών που απαρτίζουν ένα σύστημα ασύρματης παραγγελιοληψίας. Παραδίδουμε στον επιχειρηματία ένα ολοκληρωμένο σύστημα οποίο γίνεται το πιο σημαντικό καθημερινό εργαλείο της δουλειάς του. Φροντίζουμε για την σταθερή και αξιόπιστη λειτουργία του 24/7.

Για τις εγκαταστάσεις ασύρματης παραγγελιοληψίας επιλέγουμε και προτείνουμε στον επιχειρηματία υλικό (hardware) με γνώμονα την ποιότητα κατασκευής και την καλύτερη δυνατή απόδοση τιμής – αξίας (value for money).

Μέσα στην ολοκληρωμένη προσφορά μας θα βρείτε ποιοτικά POS, συσκευές android για τις παραγγελίες, αξιόπιστα access points, θερμικούς εκτυπωτές κουζίνας, οθόνες κουζίνας, οθόνες πελάτη για την παρουσίαση του menu διασυνδεδεμένο online με το κεντρικό πρόγραμμα κ.α.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε ένα πακέτο παραγγελιοληψίας το οποίο θα το χρησιμοποιείτε για πολλά χρόνια στην εργασία σας χωρίς επιπλοκές και προβλήματα. Στην έκθεση του καταστήματος της εταιρείας μας θα βρείτε ένα πλήρως λειτουργικό demo προκειμένου να έχετε μια επαφή με το φιλικό Interface του προγράμματος (Pos και android) και να δείτε πολλές δυνατότητες του.