Θέση:
Γραμματεία
Διεύθυνση:
Καναδά & Κολοκοτρώνη Γωνία
Ρόδος
Δωδεκάνησα
85100
Ελλάδα
Τηλέφωνο:
22410 38089
Φαξ:
22410 73209
Αποστείλετε ένα Email
(προαιρετικό)