Ταμειακές Μηχανές & Ταμειακά Συστήματα

Η εταιρεία Αποστολάς Ταμειακά Συστήματα με πολύχρονη εμπειρία στον κλάδο της, διαθέτει τις πιο αξιόπιστες επώνυμες θερμικές ταμειακές μηχανές για όλους τους επαγγελματίες της αγοράς. Συμβαδίζοντας πάντα με τις πιο πρόσφατες φορολογικές προδιαγραφές που ορίζει το κράτος και ενσωματώνοντας στην ταμειακή προηγμένες τεχνολογίες επικοινωνιών προσφέρουμε στον επαγγελματία ένα εργαλείο για την αύξηση των εσόδων και της παραγωγικότητας του.

Με την καλύτερη τεχνική υποστήριξη της αγοράς, οι μηχανικοί της εταιρείας μας είναι σε θέση να λύσουν οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την ταμειακή σας μηχανή.